Contacteaza-ne:  
 +40711986698   
Termeni si conditii

CONFIDENŢIALITATE

Confidenţialitatea Dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. RE/MAX Impact respectă şi protejează confidenţialitatea vizitatorilor site-ului nostru. Scopul acestei reguli de confidenţialitate este să vă furnizeze tipul de informaţii pe care noi îl colectăm şi modul în care folosim aceste informaţii. RE/MAX Impact nu colectează individual date de identificare a utilizatorului. Noi nu colectăm date personale de identificare pe acest website decât dacă dvs alegeţi să ni le trimiteţi prin email sau prin salvare de profil de căutare. Chiar şi atunci când alegeţi să ne furnizaţi informaţii, noi le păstrăm confidenţiale şi nu transmitem adresa dvs de email nimănui. Când oaspeţii vizitează pagina RE/MAX Impact, noi colectăm informaţii de bază care nu identifică utilizatori individuali. Acestea includ traficul de vizitare al site-ului, care pagini au fost vizitate şi pentru cât timp, de unde sunt vizitatorii şi ce ISP folosesc. Folosim aceste informaţii şi le colectăm pentru a îmbunătăţii calitatea paginii, a informaţilor continute în aceasta, şi pentru a face experienţa dvs pe site-ul nostru una eficientă şi de valoare.

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, IMO MAX IMPACT prelucreaza date cu caracter personal, cu respectarea principiilor mentionate in continuare, in scopuri legitime. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizeaza cu respectarea cerintelor legale si in conditii care sa asigure securitatea, confidentialitatea si respectarea drepturilor persoanelor vizate. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea urmatoarelor principii: Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in temeiul si in conformitate cu prevederile legale; Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face in scopuri bine determinate, explicite si legitime, adecvate, pertinente si neexcesive prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior prelucrate; Confidentialitatea. Persoanele care prelucreaza, in numele unei institutii, date cu caracter personal au prevazut in contractul de munca si in fisa postului o clauza de confidentialitate; Consimtamantul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu exceptia prelucrarilor care vizeaza date din categoriile strict mentionate in Legea nr. 677/2001, poate fi efectuata numai daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod expres si neechivoc pentru acea prelucrare; Informarea. Informarea persoanelor se face de catre institutia care prelucreaza datele personale ale persoanei vizate; Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opozitie si de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantei de judecata pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege, care le-au fost incalcate; Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (REGLEMENTATE DE LEGEA 677/2001)

Dreptul de a obtine de la IMO MAX IMPACT, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care va privesc sunt sau nu prelucrate de IMO MAX IMPACT; dreptul de a obtine de la IMO MAX IMPACT, la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001, in special a datelor incomplete sau inexacte; dreptul de a obtine de la IMO MAX IMPACT, la cerere si in mod gratuit transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma cu Legea nr. 677/2001; dreptul de a obtine de la IMO MAX IMPACT, la cerere si in mod gratuit notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele oricarei operatiuni efectuate conform alin. 2) sau 3), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat; dreptul de a va opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime, ca date care va vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; in caz de opozitie justificata prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza. dreptul de a va adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege, care v-au fost incalcate. De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau/si instantelor de judecata.

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

IMO MAX IMPACT certifica faptul ca indeplineste cerintele minime de securitate a datelor cu caracter personal. IMO MAX IMPACT utilizeaza metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici aplicate salariatilor si proceduri de lucru, inclusiv de control si audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederior legale in vigoare. Pentru mai multe detalii si informatii orice persoana interesata se poate adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: Str. Olari, nr. 32, sector 2, Bucuresti Telefon: 0212525599 Web: http://www.dataprotection.ro

ACORD PENTRU A COLECTA INFORMAŢII

Folosind aceasta pagină, vă daţi acordul către RE/MAX Impact de a colecţiona şi folosi aceste informaţii aşa cum este descris in regula de confidenţialitate. Dăcă RE/MAX Impact schimbă această regulă, aceste schimbări vor fi afişate pe website. Veţi şti mereu cum colectăm şi folosim aceste informaţii aşa că vă recomandăm să reveniti pe această pagină cu regularitate.

INFORMARE CONSUMATORI

RE/MAX Impact este un birou administrat si condus independent, avand in comun un set de norme si proceduri specifice brandului. In relatia cu clientii, agenţia RE/MAX Impact va pune la dispoziţia Clientului o informare scrisă cu privire la: preţurile practicate în zonă pentru imobile similare celui ofertat conform bazei de date; inconveniente şi deficienţe pe care le-a identificat Agenţia cu privire la imobil şi zonă (vecinătăţi) şi care ar putea influenţa preţul de vânzare; nivelul comisionului practicat şi a comisionului care i se propune; nivelul estimat al costurilor ce revin Clientului în procesul de încheiere a unei tranzacţii. Comisionul datorat de Client Agenţiei RE/MAX Impact este în funcţie de tipul contractului de intermediere (deschis sau exclusiv) şi de tranzacţia dorită de Client (vânzare/cumpărare sau închiriere) la care se adauga TVA. Comisionul prevăzut prin contract este suma maximă ce se plăteşte de către Client cu titlu de remuneraţie: Clientul nu datorează Agenţiei rambursarea cheltuielilor de promovare şi de reprezentare/asistare în niciuna din situaţiile în care plăteşte Agenţiei Comisionul și nici în situația ivirii unor cauze de forță majoră. Tot astfel, Clientul nu datoreaza Comision si rambursarea cheltuielilor de promovare când Contractul încetează prin ajungere la termen. In cazurile de răspundere pentru încălcarea Contractului, valoarea despăgubirilor totale datorate de una sau cealaltă dintre părţi nu poate fi mai mare decât valoarea Comisionului care ar fi fost plătit/încasat în situaţia în care s-ar fi încheiat efectiv o înţelegere cu privire la înstrăinarea/dobândirea drepturilor ofertate/cerute (oricare ar fi fost această înţelegere, antecontract, contract de vânzare-cumpărare, cesiune de antecontract, etc.) Agenţia RE/MAX Impact nu prestează şi nu intermediază servicii tehnice (cadastrale, topografice, etc.), economice (analize de fezabilitate, rentabilitate a unei afaceri, contabilitate, fiscalitate), juridice. Agenţia RE/MAX Impact recomandă Clientului ca înainte de semnarea oricărui act cu un Terţ interesat de oferta sa imobiliară să consulte un avocat/notar public/consultant economic/alte persoane pe care acesta le consideră avizate şi de încredere, pentru a evita angajamente defavorabile/păgubitoare. Toate recomandările Agentiei RE/MAX Impact sunt minime, Clientul fiind îndrumat – daca este cazul - să contacteze un inginer de cadastru (agreat de Oficiul de cadastru, lista fiind disponibilă pe adresa de internet www.ancpi.ro ) şi/sau un avocat şi/sau un notar public pentru a obţine recomandări tehnice şi, după caz, juridice profesioniste.

NOTIFICAREA DREPTULUI DE AUTOR

Materialele de pe acest site, precum şi organizarea şi formatul acestui site au drept de autor şi sunt protejate de legile internaţionale ale Statelor Unite pentru Dreptul de Autor. Puteţi accesa, descărca şi tipări materiale conţinute în acest site numai pentru uz personal şi necomercial, dar orice descărcare sau tipărire de pe acest site trebuie să conţină notificarea pentru dreptul de autor a RE/MAX Europe si RE/MAX Romania. Nici un drept, titlu sau interes în nici unul din aceste materialele conţinute în acest site nu vi se transferă ca urmare a accesării, descărcării sau tipăririi a astfel de materiale. Dacă nu este specificat contrariul, nu este permisă copierea, modificarea, distribuţia, transmiterea, afişarea, reproducerea, publicarea, acordarea de licenţă, crearea de muncă derivate din, link sau reproducerea pe alt site, fără permisiunea scrisă din partea RE/MAX Europe si RE/MAX Romania. Această prohibiţie include în mod expres dar nu se limitează la, practici de genul “screen scraping” sau “database scraping” pentru a obţine o listă de utilizatori sau alte informaţii.

MĂRCI ÎNREGISTRATE

RE/MAX®, Above the Crowd ®, Take a Step Above The Crowd ®, Out in Front ®, It's the Experience ®, The Real Estate Superstars ®, design-ul barei orizontale roşu-pe-alb-pe albastru şi semnul graphic logo al balonului sunt printre mărcile inregistrate ale RE/MAX Internaţional, Inc. Mărcile RE/MAX Internaţional nu pot fi folosite în nici un fel fără aprobarea anterioară, expresă şi scrisă din partea lui RE/MAX Internaţional.

DEZMINŢIRE

Materialele continute în acest site sunt furnizate “aşa cum sunt”, fără reprezentare sau garantii de nici un fel. RE/MAX Impact în mod expres nu îşi asumă astfel de reprezentare şi garantii, exprese sau implicite. RE/MAX Impact nu garantează acuratetea şi completitudinea informatiilor, textelor, graficelor, link-urilor sau oricăror elemente conținute în aceste materiale. RE/MAX Impact îşi rezervă dreptul de a face modificări, corecturi în acest site, precum şi îmbunătătiri ale informatiilor continute în acest site, în orice moment şi fără notificare prealabilă. Informatiile de pe site-ul RE/MAX Impact pot conține greşeli tehnice, tipografice.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

În nici o circumstanță RE/MAX Impact nu va fi responsabilă pentru nici un fel de pagube rezultate din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest site, incluzând dar nelimitat la pagube directe, indirecte, accidentale, speciale sau ca şi consecință, chiar dacă RE/MAX Impact a fost notificată de posibilitatea unor astfel de pagube.
SC IMO MAX IMPACT SRL
Sediul: Str. Orhideelor, Nr 15, Et 2, Ap 4, Dudu, Ilfov.
Nr.ord.reg.com./an: J40/22294/2023
C.I.F: RO34691121